Ereloonovereenkomst

We sluiten met onze cliënten een ereloonovereenkomst af en vermelden hierin een redelijke aanvankelijke provisie. In de ereloonovereenkomst wordt vastgelegd of er afgerekend wordt volgens de bestede tijd of in overeenstemming van de “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz”. Bij een afrekening volgens de bestede tijd bedraagt ons uurtarief 275 € plus BTW, behoudens een andersluidende overeenkomst in een specifiek geval. We rekenen in tijdseenheden per begonnen 6 minuten. Bij een afrekening op basis van de “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz” wordt de gedingwaarde, wanneer het om vermogensrechtelijke aangelegenheden gaat, berekend volgens het financiële belang bij het rechtsgeding. Het kan gebeuren dat de gedingwaarde stijgt, bijvoorbeeld in geval van een tegeneis of een latere uitbreiding van de eis. Bij niet-vermogensrechtelijke geschillen, bijvoorbeeld de vormgeving van een contract of het doen gelden van aanspraken voortvloeiend uit industriële eigendomsrechten, komen we een redelijke gedingwaarde overeen in de ereloonovereenkomst.

In gevallen waarbij een afrekening zowel op basis van de “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz” als volgens de bestede uren in aanmerking komt, laten we na een eerste advies de keuze van de afrekeningswijze in onze ereloonovereenkomst aan u over.

Contact

Guido Imfeld