German-Belgian Desk

De German-Belgian Desk van ons kantoor adviseert bedrijven bij juridische belangen in buitenlandse transacties in België en Duitsland. Onze filialen bevinden zich in Duitsland, in Aken en Keulen, in België in Luik, Verviers en Welkenraedt.

De advocaten van de German-Belgian Desk zijn zowel in Duitsland als in België bevoegd tot juridische adviesverlening en procesvertegenwoordiging.

België is met zijn om en bij de 11 miljoen inwoners de negende grootste handelspartner van Duitsland. Beide landen zijn voor elkaar belangrijke afzetmarkten. Bedrijven uit beide landen hebben een sterke aanwezigheid op de Duitse en Belgische markt.

Tot onze dienstverlening behoort de adviesverlening bij de vormgeving van de marktaanwezigheid in het buitenland, ofwel via internationale handels- en dienstverleningscontracten ofwel bv. via concessiehouders of handelsvertegenwoordigers. Daarbij is het niet enkel zo dat vorm gegeven dient worden aan de contracten rekening houdend met de geplogenheden van het internationale handelsrecht maar ook dat de marktpositie op het vlak van industriële eigendomsrechten, in het bijzonder merken en licenties, veilig gesteld dient te worden op de respectieve buitenlandse markt. Dit is vooral van belang bij franchise en direct marketing.

Een duurzame aanwezigheid op de respectieve buitenlandse markt kan ook tot stand gebracht worden door een niet-zelfstandig filiaal in de vorm van een vaste inrichting van de onderneming of door een zelfstandig filiaal door het oprichten of verwerven van een vennootschap op de respectieve doelmarkt, meestal in de rechtsvorm van een BV of naamloze vennootschap. We ondersteunen u hierbij als projectdienstverlener, doordat we niet enkel de vormgeving van de contracten op ons nemen maar bedrijven ook begeleiden bij de keuze van een geschikte vestigingsplaats, de aankoop of de huur van onroerende goederen en de aanwerving van medewerkers enz….

Ook op het vlak van internet-ondersteunde verkoop op afstand en internationale postorderverkoop hebben we een stevige ervaring.

We beschikken in België over een netwerk van excellente dienstverleners (notarissen, fiscale adviseurs, accountants, sociale secretariaten, immobiliënmakelaars), met wie we sinds meer dan twintig jaar succesvol samenwerken. Dit geldt ook voor de samenwerking met een degelijk geselecteerd netwerk van Belgische advocaten via ons EESV MERCATORIUS. Specialisatie in het Duits-Belgisch economisch recht betekent immers niet dat we op elk rechtsgebied zelf werkzaam willen zijn. Op het vlak van het arbeids- en sociaal recht, het fiscaal recht, het huurrecht of het administratief en economisch strafrecht halen we er, indien nodig en in overleg met de cliënt, Belgische specialisten bij; in de zin van competent projectmanagement staan we dan echter wel als coördinator en contactpersoon in voor de belangen van onze cliënt.

Op grond van onze erkenning als advocaat in Duitsland en België kunnen we de vertegenwoordiging van onze cliënten verzekeren bij juridische geschillen in beide landen, en wel over het hele land voor alle rechtbanken in eerste aanleg en in hoger beroep. Daarbij heeft onze cliënt het voordeel dat hij een kantoor aanstelt dat niet enkel het Duitse en het Belgische burgerlijke procesrecht beheerst, maar ook de omstandigheden ter plaatse uit eerste hand en eigen ervaring kent. Bovendien zijn we vertrouwd met het internationaal privaat- en burgerlijk procesrecht, dat volgens het Europese recht de essentiële schakel vormt bij juridische kwesties met buitenlandse aanknopingspunten.

Het nagaan van welke rechtbanken bevoegd zijn bij een rechtsgeding en welk recht van toepassing is in een concreet geval, gebeurt daarbij met een open geest, want wie in beide landen procedures kan voeren, kan een procestactiek ontwikkelen die afgestemd is op de belangen van de cliënt. Omwille van uiteenlopende rechtspraak, bewijsregels, kosten of duur van de procedure kan het soms wel eens voordelig zijn om een proces in het buitenland te voeren.

De German-Belgian Desk staat onder leiding van advocaat Guido Imfeld.

We staan u graag met raad en daad bij.

Contact

Guido Imfeld