Contactpersoon

Als contactpersoon voor de diensten van ons netwerk en verantwoordelijke van de German-Belgian Desk staat Meester Guido Imfeld (Aken/Luik) met zijn team te uwer beschikking.

Meester Imfeld is advocaat gespecialiseerd in internationaal economisch recht, handels- en vennootschapsrecht, in de bescherming van industriële eigendom en in het internationaal privaatrecht en is economische bemiddelaar. Zijn focus ligt binnen het gebied van het internationaal economisch recht, vooral binnen het Duits-Belgische economisch en handelsrecht. Hij is in Duitsland op de vestigingsplaats Aken als „Rechtsanwalt” en in België als “Avocat” bij de “Ordre des Avocats du Barreau de Liège” erkend. Hij is dan ook bevoegd om in beide landen advies te verstrekken en op te treden in processen.

Meester Imfeld, die privé sinds 1998 in België woont, kent de Belgische markt, de bijzonderheden van het Belgische recht met betrekking tot de internationale distributie en – last but not least – de Belgische mentaliteiten, in het meervoud, want Vlaanderen is niet hetzelfde als Wallonië en ook de Duitstalige Gemeenschap heeft haar eigen karakteristieken. Een absolute noodzaak is de beheersing door de advocaten van de German-Belgian Desk van de drie landstalen van België: Frans, Nederlands en Duits, naast het Engels dat vaak als onderhandelingstaal gekozen wordt tussen Duitse en Belgische contractanten.

Meester Imfeld maakt sinds 2008 deel uit van de Raad van de Orde van Advocaten van Keulen en is sinds 2012 ondervoorzitter ervan. Hij is voorzitter van de Commissie voor buitenlandse betrekkingen van de Orde van Advocaten van Keulen en lid van de Commissie voor buitenlandse betrekkingen van de Orde van Advocaten van Luik (COMEX). Hij is één van beide gedelegeerden van de „Bundesrechtsanwaltskammer” [Duitse federale orde van advocaten] (BRAK) bij de “Council of Bars and Law Societies of Europe” (CCBE) en lid van o.a. de Commissie voor Europees recht van de “BRAK”.

Guido Imfeld Rechtsanwalt/Avocat/Advocaat

Jülicher Str. 215
52070 Aken, Duitsland

Tel: +49 (0) 241 / 9 46 21-0
Fon: +49 (0) 173 4211372
Fax: + 49 (0) 241 / 9 46 21-111

E-mail: imfeld@mercatorius.eu
Website: www.mercatorius.eu