Contactopname en mandaatverlening

Contactopname met ons is niet bindend. Er komt pas een mandaat tot stand, wanneer u uitdrukkelijk, doorgaans schriftelijk of per e-mail, een mandaat verleent, en uiterlijk, wanneer u de ondertekende ereloonovereenkomst per e-mail vooraf aan ons teruggezonden heeft. We kunnen de aanvaarding van het mandaat afhankelijk stellen van de voorafgaande betaling van een voorschotfactuur.

Het mandaat komt tot stand tussen de cliënt en het kantoor DHK. Het Europees Economisch Samenwerkingsverband MERCATORIUS ondersteunt de betrokken kantoren bij de uitoefening van hun activiteit maar is zelf geen advocaat-dienstverlener. Voor zover wij een beroep doen op prestaties van derden, factureren zij doorgaans rechtstreeks aan ons kantoor en wij rekenen de daarin vermelde kosten in volle transparantie en zonder toeslag door aan onze cliënten. We wijzen er vooraf op dat we een beroep zullen doen op derden.

Bij de afrekening op basis van ons uurtarief factureren we onze prestaties in de regel aan het einde van de maand, waarbij we een gedetailleerd overzicht bezorgen van de afzonderlijke activiteiten met inhoud en duur, met in bijlage bij onze ereloonfactuur de zogenaamde time sheets.

Contact

Guido Imfeld