Disclaimer

Deze pagina’s worden aangeboden door:

MERCATORIUS EEIG/GIEE/EWIV/EESV (European Economic Interest Grouping/Groupement d’Intérêt Économique Européen/Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung/Europees Economisch Samenwerkingsverband)

Jülicher Str. 215
52070 Aachen (Aken), Duitsland
Telefoon: +49 (0)241 / 9 46 21-0
Fax: +49 (0)241 / 9 46 21-111
e-mail: imfeld@mercatorius.eu
Internet: www. mercatorius.eu

MERCATORIUS EESV heeft zijn zetel te Nereth 8, 4837 Baelen, België en een bijkantoor in Jülicher Straße 52,5 2070 Aachen, Duitsland. Het is geregistreerd in de Belgische Centrale Databank van Ondernemingen (ZDU) onder het fiscaal identificatie- en bedrijfsnummer 0737.818.226.
Het Europees Economisch Samenwerkingsverband is een onderneming die is gebaseerd op het recht van de Europese Unie. Het heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking tussen zijn leden te vergemakkelijken en te bevorderen. De mandaatrelaties met de cliënt worden in detail vastgelegd met de respectievelijke partneradvocatenkantoren.
Algemeen directeur van het MERCATORIUS EESV is de heer Guido Imfeld, advocaat.
Vertegenwoordiger voor gegevensbeveiliging: Guido Imfeld
De beroepsbeoefenaars van de partner advocatenkantoren van MERCATORIUS EESV, voor zover zij de beroepstitel van advocaat hebben, zijn lid van de volgende Orde van Advocaten, die tevens de bevoegde toezichthoudende autoriteit is:
Rechtsanwaltskammer Köln (Orde van advocaten van het arrondissementsrechtbank van Keulen)
Riehler Str. 30
50668 Köln (Keulen), Duitsland
Telefoon: +49 (0) 221 / 97 30 10-0
Fax: + 49 (0) 221 / 97 30 10-50
e-mail: kontakt@rak-koeln.de
Web: www.rak-koeln.de
De beroepstitel van advocaat en specialist worden in Duitsland toegekend.
De relevante beroepsvoorschriften van de federale wet op de advocaten van 01.08.1959 (BGBl I. 565) – BRAO -, de wet op de advocatenhonoraria van 05.05.2004 (BGBl I. 718) – RVG – en de beroeps- en vakjuristenvoorschriften van de federale kamer van advocaten van 01.03.2010 – BORA en FAO – in hun respectievelijke geldige versies zijn toegankelijk op de homepage van de federale kamer van advocaten (www.brak.de).

De beroepsbeoefenaren zijn, voor zover zij de beroepstitel Advocaten dragen, lid van de volgende Orde van Advocaten, die tevens de bevoegde toezichthoudende instantie is:
Ordre des Avocats du Barreau de Liège (Orde van Advocaten bij de Balie van Luik, België). Het beroepsreglement is verkrijgbaar bij de Balie van Luik (Barreau de Liège, Place Saint Lambert 16, 4000 Liège, www.barreaudeliege.be) en Avocats.be, L’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique, B-1060 Brussel, Avenue de la Toison d’Or, 65, Tel.: 0032 2 648 2098, www.avocats.be).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Duitsland:
ERGO Insurance AG
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf, Duitsland
De territoriale reikwijdte van de verzekeringsdekking omvat activiteiten in de lidstaten van de Europese Unie.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering België:
Advocaten ingeschreven in Luik, België zijn verzekerd via de Luikse Orde van Advocaten en daar via Marsh SA, Rue Forgeur 17, 4000 Liège (Luik), België.
Verantwoordelijk volgens § 55 lid 2 RStV (V.i.S.d.P.):
Guido Imfeld
Jülicher Str. 215
52070 Aachen (Aken), Duitsland
Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
MERCATORIUS EESV is bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie. Bevoegde consumentenbemiddelingscommissie voor geldelijke geschillen uit de mandaatrelatie tot een waarde van 50.000 euro is de bemiddelingscommissie van de advocaatschacht, nieuwe Grünstr. 17, 10179 Berlijn, Duitsland www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de. We zullen deelnemen aan een arbitrageprocedure voor dit kantoor.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van de gelinkte pagina’s zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van hun pagina’s.
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Concept, webdesign en realisatie
AIXhibit AG – E-Commerce / Online Marketing
www.aixhibit.de