Gratis eerste advies en eerste adviserend gesprek

Het eerste advies gebeurt bij ons telefonisch en gratis. In het kader van het eerste advies verstrekken we inlichtingen over de juridische problematiek en raamvoorwaarden die we herkennen en geven we aan onze cliënten een eerste aanbeveling voor de verdere werkwijze.

Volgens de rechtspraak van het „Bundesgerichtshof“ [Duits federaal hooggerechtshof] is een eerste advies een „pauschale, überschlägige Einstiegsberatung“ [vrij vertaald: een globaal, ruw instapadvies]. Daaronder valt niet dat de advocaat zich volledig in de zaak verdiept of dat hij het eerste advies schriftelijk samenvat. In een eerste telefoongesprek kunnen we vaak bij gebrek aan precieze kennis van de feiten nog geen volledige juridische beoordeling van de feiten geven. We worden immers voor de eerste maal met een juridisch probleem geconfronteerd. Voor een sluitende inschatting is, in bepaalde omstandigheden, nader onderzoek vereist. Daarom rekenen we ook geen erelonen aan voor dat eerste advies.

Wenst de cliënt evenwel na het eerste gesprek een grondiger advies zonder dat we naar buiten toe optreden of wenst de cliënt dat we het advies schriftelijk samenvatten, dan gaat het om een eerste adviserend gesprek in de zin van § 34 “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)” [Duitse wet inzake de vergoeding van advocaten]. Hiervoor rekenen we een forfait van 190 € plus BTW aan.

Contact

Guido Imfeld