Erelonen en kosten

In principe rekenen we onze prestaties aan volgens een uurtarief van 275 € plus BTW. Dit geldt vooral op het gebied van buitengerechtelijk advies en belangenbehartiging.

In verband met de gerechtelijke belangenbehartiging zijn in Duitsland de voorschriften van de “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)” [Duitse wet inzake de vergoeding van advocaten] in die mate dwingend dat advocaten minstens de wettelijk voorziene erelonen moeten factureren. Overeenkomsten die deze bedragen overstijgen, zijn toegelaten. De wettelijke vergoeding volgens de “RVG” hangt af van de gedingwaarde, d.w.z. het financiële belang dat aan het rechtsgeding ten grondslag ligt.

Het hangt uiteraard van de omvang, complexiteit en moeilijkheid van de rechtszaak af of we in een welbepaald geval bij de te verwachten bestede tijd op basis van de “RVG” afrekenen. Dit hangt vaak af van de gedingwaarde. Ook het aansprakelijkheidsrisico van de advocaat dient hierbij in aanmerking genomen te worden.

Een voorschrift vergelijkbaar met dat van de “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz” bestaat in België niet. Daar wordt in principe volgens de bestede tijd afgerekend. In België is het vaak gebruikelijk dat advocaten naast het ereloon per uur ook de kosten van het secretariaat, bureauforfaits of correspondentie en conclusies per geschreven bladzijde in rekening brengen. Dit doen wij niet behalve dan voor wat de reis- en noodzakelijke vertaalkosten betreft. In een welbepaald geval kan het dus gebeuren dat Belgische advocaten nominaal lagere uurtarieven aanbieden. Wanneer u de verschillende aanbieders vergelijkt, let er dan alstublieft op dat er bij de bestede tijd van de advocaat nog kosten kunnen bijkomen.

Vaak zijn we – ook hier afhankelijk van de gedingwaarde in vergelijking met de complexiteit en de moeilijkheid van de zaak – na overleg ertoe bereid om ook volgens de “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz” te factureren, wanneer we als advocaten optreden voor Belgische gerechten. In zoverre er Duitse rechtsbijstandsverzekeringen bij betrokken zijn, wordt graag op dit aanbod ingegaan.

Contact

Guido Imfeld