Correspondentie door de advocaat

De beroepsregels in Duitsland verplichten de advocaat ertoe om afschriften van de gevoerde correspondentie op te sturen naar zijn cliënt. Die correspondentie is uitdrukkelijk niet vertrouwelijk.

Volgens de Belgische deontologie geldt net het tegenovergestelde. De correspondentie is in beginsel vertrouwelijk. Het is de advocaat verboden om stukken die door de tegenpartij overgemaakt worden (behalve de gerechtelijke conclusies) naar zijn cliënt op te sturen, tenzij deze uitdrukkelijk als „officieel“ aangeduid worden. De advocaat zal zijn cliënt doorgaans evenwel over de inhoud van de correspondentie inlichten.

De discrepantie tussen deze regels leidt in Duits-Belgische rechtsgeschillen regelmatig tot problemen, omdat de verwachting van de respectieve cliënten ook door de praktische concordantie, die de regels van de “CCBE” hiervoor voorzien, niet ingelost kan worden. Reeds bij aanvang van ons mandaat leggen we het voorgaande uit aan onze cliënten en aan de advocaat van de tegenpartij, zodat er uit de tegenstrijdige richtlijnen van de Duitse beroepsregels en de Belgische deontologie geen problemen omtrent het mandaat ontstaan.

Contact

Guido Imfeld